BRYK LEAVE A PRECISE MARK

Privacy Policy

Polityki prywatności serwisu do składania zamówień


Polityka prywatności serwisu, dalej „Serwis”, do składania zamówień na stronie: https://sklep.bryk.com.pl/


1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych w tym danych osobowych, dalej „Dane”, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usługi  poprzez Serwis. 

2.Administratorem Danych zawartych w Serwisie jest : P.P.U.H. „BRYK” Witold Bryk z siedzibą w Jasionce, 36-002 Jasionka, Jasionka 954H, NIP 9211620945.

3.W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4.Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

1)poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

2)poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 

6.Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

7.Dane podane w formularzu są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji zamówienia oraz jego realizacji.

8.Dane w tym dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9.Do Danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie podmiotowi, który je tam umieścił. Podmiot ten ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich Danych w dowolnym momencie. 

10.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11.W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://sklep.bryk.com.pl/. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12.W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - informacje znaleźć można w zakładce - KONTAKT.